Legal Disclaimer


Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden :

Wij gaan met de grootste zorgvuldigheid om met persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld en slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gegevens verstrekt zijn door de persoon in kwestie.

Gegevens kunnen worden opgeslagen in één of meerdere databanken. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder de toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft recht op inzage van zijn persoonsgegevens.

Deze website wordt beheerd door en is eigendom van Verman bvba, Oude Bruggestraat 50, 8750 Wingene, RPR Brugge, ondernemersnummer 0478.451.213. De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch worden beschouwd. Wij kunnen evenwel tegenover wie dan ook en in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van (de informatie op) deze site.

Indien u inconsistenties zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

Afhankelijk van de ligging en grootte van het appartement, situeert de maandelijkse verhuurprijs zich gemiddeld tussen 600 en 750 eur, exclusief algemene onkosten (via maandelijks voorschot van 50 eur). Staanplaatsen binnen worden verhuurd aan 50 eur per maand. Alle EPB-waarden worden aangeduid onder het gedeelte "Verblijven".